Jak nastavit verzi .NET Frameworku

Změna verze .NET Frameworku a další nastavení jsou velice jednoduché.
  1. Přihlásíte se do administrace na adrese https://admin.aspify.com
  2. Přejdete do sekce Webhosting a vyberete webhosting, pro který chcete měnit verzi .NET Frameworku:
  3. Kliknete na záložku Nastavení
  4. Změníte verzi .NET Frameworku ve volbě "Verze .NET Frameworku"
  5. Potvrdíte tlačítkem "Uložit změny"