FTP klient nevypíše obsah vzdálené složky - pasivní režim FTP

FTP
Pro připojení k FTP serveru pomocí FTP nebo FTPS protokolu je třeba ve svém FTP klientovi aktivovat volbu "Pasivní režim". Tato volba zajistí, že FTP klient při výpise souborů a složen FTP serveru "nezamrzne".