Jak se připojit k MS SQL databázi

ASPIFY nabízí u placeného webhostingu možnost připojení se k databázovému serveru MS SQL i ze vzdáleného počítače. To znamená, že po instalaci nástroje Management Studio, které se v poslední verzi stahuje jako samostatný nástroj, se můžete připojit k databázovému serveru i ze svého PC.
 
U Freehostingu není připojení pomocí Management Studia možné z důvodu ochrany databázového serveru před zneužíváním. U Freehostingu můžete použít náš Backup Manager (v administraci) nebo webové rozhraní https://mssql.aspify.com.
 

Stažení Management Studia

 

Připojení k databázovému serveru MS SQL u ASPIFY

Pro připojení k serveru je třeba znát adresu MS SQL serveru, na kterém běží Vaše databáze. Adresa je ve formátu "sX.aspify.com", kde X je číslo databázového serveru. Přesnou adresu databázového serveru, na kterém běží Vaše databáze naleznete v naší Administraci na adrese https://admin.aspify.com -> Webhosting -> Záložka MS SQL databáze -> Adresa serveru.
Po zadání adresy serveru, přihlašovacího jména a hesla do dialogu Management Studia pro přihlášení se již připojíte ke své databázi.