Odesílání emailu z aplikace

Úvod

Pro odesílání emailu ze své ASP.NET aplikace je třeba specifikovat několik parametrů pro úspěšné odeslání a doručení emailu. ASPIFY nenabízí Open Relay SMTP servery, ale můžete využít emailového serveru a emailových schránek, které si vytvoříte v naší administraci.
 

Řešení

Pro odeslání emailu je třeba mít u nás nebo někde jinde vytvořenou emailovou schránku, přes kterou budete poštu posílat. Je tedy třeba znát následující hodnoty:
 1. Adresa mail serveru - v případě ASPIFY je to adresa ve tvaru mX.aspify.com, kde X je číslo mail serveru.
 2. Přihlašovací jméno - ve většině případů se jedná o název emailové schránky ve tvaru email@schranka.cz
 3. Přihlašovací heslo - heslo k emailu
Příklad odeslání emailu pomocí Vašeho GMAIL účtu by mohla vypadat následovně:
try
{
  new SmtpClient
  {
    Host = "smtp.gmail.com",
    Port = 587,
    EnableSsl = true,
    Timeout = 10000,
    DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network,
    UseDefaultCredentials = false,
    Credentials = new NetworkCredential("email@gmail.com", "MyPassword")
  }.Send(new MailMessage {From = new MailAddress("email@gmail.com", "MyName"), To = {"prijemce@jehodomena.cz"}, Subject = "Subject", Body = "Message", BodyEncoding = Encoding.UTF8});
  erroremail.Text = "Email has been sent successfully.";
}
catch (Exception ex)
{
  erroremail.Text = "ERROR: " + ex.Message;
}