Zapnutí zobrazování chybových hlášení customErrors ve web.config souboru

Úvod

Pokud nastane chyba v ASP.NET aplikaci při zpracování požadavku, zobrazí webový server chybové hlášení s popisem chyby a případně také část kódu, kde chyba nastala. Ve výchozím nastavení se na lokálním počítači zobrazí kompletní chybové hlášení. Po nahrání na náš webhosting však může dojít k tomu, že se zobrazí pouze základní informace o tom, že nastala chyba.
 

Varování

Než budete pokračovat dále ujistěte se, že detailní chybové hlášení máte zapnuto pouze po dobu nezbytnou k ladění a odstranění chyby. Pokud necháte detailní zobrazování chybových hlášení zapnuto, může dojít ke zjištění někdy i důležitých detailů vč. connection string do databáze. Takové chyby pak mohou ohrozit bezpečnost Vaší aplikace nebo i serveru.
 

Řešení

Zobrazování chybových hlášení můžete zapnout připojením ke svému webhostingu pomocí IIS Manageru nebo úpravou svého web.config souboru v rootu webhostingu. Ve výchozím nastavení důrazně doporučujeme nechávat volbu customErrors na hodnotě mode="On". Pro ladění doporučujeme volbu vypnout pomocí mode="Off".
 
Pozor: Hodnoty On a Off jsou citlivé na velikost písmen!
 
Váš web.config soubor by pak vypadal následovně (pro ladění doporučujeme zapnout také volbu httpErrors na errorMode="Detailed" - po doladění aplikace tuto volbu zakomentujte):
 
<configuration>
  <system.webServer>
    <httpErrors errorMode="Detailed" />
  </system.webServer>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off" />
    <compilation debug="true" />
  </system.web>
</configuration>
Volbu compilation debug="true" doporučujeme nechávat pouze při ladění. Při umístění na sever nastavte na debug="false" z důvodu zrychlení aplikace.