Jak nastavit plánovač úloh

Pomocí plánovače úloh si můžete vytvořit úlohy (otevření webové stránky), které se spustí ve stanovený čas. Je potřeba zadat existující cestu ke skriptu a čas, kdy se má stránka otevřít. Takto naplánované úlohy můžete využít k údržbě webu a dalším akcím.

 

1. Přihlásíte se do administrace na adrese https://admin.aspify.com

2. Přejdete do sekce Webhosting a vyberete webhosting, u kterého chcete změnu provést

3. Kliknete na záložku Nastavení > Plánovač úloh

4. Zde vytvoříte novou úlohu, kde nadefinujete, jaký časový interval spouštění chcete a cestu ke skriptu (stránce, která se spouštět)

5. Nezapomeňte potvrdit tlačítkem "Vytvořit"