Jak aktivovat SSL (HTTPS přístup)

Pomocí toho návodu si můžete aktivovat SSL certifikát Let's Encrypt zdarma pro svůj web. Váš web tak bude přístupný přes HTTPS. Vydání i prodloužení certifikátu je zdarma.

 

1. Přihlásíte se do administrace na adrese https://admin.aspify.com

2. Přejdete do sekce Webhosting a vyberete webhosting, pro který chcete SSL certifikát aktivovat

3. Kliknete na záložku Nastavení > Základní nastavení

4. Postupujte podle návodu

5. Potvrdíte tlačítkem "Uložit změny"


Pokud chcete do certifikátu přidat další doménu, musíte ji nejprve přidat jako doménový alias u webhostingu a provést správné nastavení DNS záznamů.